Ẩm thực

A la carte

Thể loại ẩm thực

  • Món Trung Đông

Chế độ ăn kiêng

  • Halal (dành cho người theo đạo Hồi)

Không gian

  • Truyền thống